Priser Inngang, Avtaler

Priser for inngang på Terassen:

Prices entrance at Viewpoint :

NB ! From 2018.

voksne kr 15,-      Adults Kr 15,-

Barn    Kr 5,-        Children Kr 5,-

prisene er inkl 12% mva. / Price are inkl 12% vat.

grupper kan forhåndsbestille inngang, senest dagen før!

Da opner vi terassen og toalettene til denne gruppa.

For avtale vedr fakturering , Send Mail til fjellstua@fjellstua.no

eller ta kontakt med daglig leder på 92666384.

ALLE faktura kunder kreditt sjekkes.